Revision: Gastric sleeve til gastric bypass*

Vælg emnet:

• To trin
• Revision

Fedme og antallet af super-overvægtige patienter (BMI > 50 kg/m2) er steget dramatisk verden over. Det er næsten umuligt at behandle svær overvægt udelukkende ved hjælp af kost og motion. Dette har ført til søgen efter kirurgiske teknikker, som vil give tilstrækkeligt vægttab. Kirurgi er den eneste og mest effektive behandling af svær overvægt, der giver effektivt langvarigt vægttab. De laparoskopiske indgreb, der udføres i øjeblikket, er moderne, teknisk lettere og mere effektive, og de er sikrere end nogensinde før. Nyere laparoskopiske muligheder for fedmebehandling omfatter laparoskopisk sleeve gastrektomi, gastric bypass operation, gastric banding og visse andre operationer. Alle disse muligheder varierer i kompleksitet, reversibilitet, komplikationer og omfang af overskydende vægttab. Valget af fremgangsmåde afhænger af faktorer vedrørende patienten og kirurgen.

To trin

Alligevel klassificeres overvægtige og super-overvægtige patienter som høj-risiko patienter, fordi fedmen forårsager komplikationer og negative virkninger på deres sundhed. Overvægt og fedme er forbundet med en højere risiko for kardiovaskulær sygdom, øget forekomst af hjerteanfald, hypertension, dyslipidæmi og type 2 diabetes. Effekten på sundhedspleje er overvældende. Hvis en patient indvilliger i at blive opereret, anbefales det på det kraftigste at anvende kirurgisk behandling i to etaper. Ærmet gastrektomi eller gastric sleeve blev indført som bariatriske procedure som det første operationstrin i en to-trins metode for høj-risiko eller super-overvægtige patienter, før der udføres en mere kompliceret procedure som gastric bypass operation. Gastric sleeve er en relativt ny operation med færre kirurgiske risici, der er særligt velegnet til de patienter med størst risiko i forbindelse med kirurgi, enten på grund af deres medicinske co-morbiditet eller deres vægt.

Undersøgelser viser, at gastric sleeve i super-overvægtige patienter kan være den endelige behandling for et gennemsnitligt tab af overskydende vægt med 50% på et år. Efter det første operative trin, taber patienter tilstrækkeligt med vægt til at udføre andet trin – gastric bypass operation. Under denne procedure konstrueres en lille mavepose uden om en lille del af tarmene. Trods alle fordelene ved denne procedure, skal kirurgen og patienten huske på, at det er helt ny teknologi, og at der ikke er så meget langvarige opfølgningsdata som for andre procedurer.

Revision

I visse tilfælde, når opfølgningsvægttab efter gastric sleeve operation er utilstrækkeligt i det lange løb, er der behov for revision. Der er også en mulighed for komplikationer, såsom alvorlige symptomer på gastroøsofageal reflukssygdom, strikturer, fistler og underernæring, hvorefter revision er påkrævet. Under operationen dannes et rør i maven, og som følge kan anti-refluks barrieren mellem maven og det nedre spiserør ikke udføre sin funktion tilfredsstillende. Nogle gange kan selv terapi med en høj dosis af protonpumpehæmmende medicin ikke lindre symptomerne på refluks. Gastric bypass anses for at være den bedste løsning som revisionsprocedure efter en gastric sleeve operation. Derfor løser gastric bypass revisionskirurgi hurtigt disse problemer. Patient kan holde op med at tage medicinen umiddelbart efter revisionen, og forskning viser, at det har langvarig effekt.

På grund af nylige kvalitetsforbedringer, er laparoskopisk konvertering fra gastric sleeve til gastric bypass er blevet teknisk mere enkel, mere sikker og effektiv for atter at fremkalde vægttab og til behandling af svær refluks efter gastric sleeve.