Gastric bypass og hypertensjon*

Velg emne:

Gastric bypass

Gastric bypass-prosedyre er en av flere metoder for overvektskirurgi som brukes for å behandle fedme. Under denne prosedyren deles magesekken inn i 2 deler der den øverste delen kobles til tynntarmen. På den måten både magevolumet der maten kommer inn, og lengden på tynntarmen som deltar i fordøyelsen, reduseres. Nå for tiden diskuteres det mye om bariatrisk kirurgi kunne være nyttig i behandlingen av tilleggssykdommer som kommer med fedme, for eksempel hypertensjon.

Hypertensjon

Hypertensjon er ganske vanlig hos middelaldrende og gamle mennesker. Den skrives ofte inn på listen over livsstilssykdommer eller sivilisasjonssykdommer sammen med andre sykdommer som diabetes type 2 mellitus, åreforkalkning, metabolsk syndrom, hjertesykdommer, kreft, fedmeog andre. Mange av disse sykdommene har en felles eller lignende sykdomsfremkallende gangvei og er derfor tett knyttet til hverandre. De forekommer ofte samtidig eller forårsaker hverandre. Hypertensjon kalles ofte for en stille, usynlig morder fordi den oftest ikke har noen symptomer, men på grunn av sine sent diagnostiserte og alvorlige komplikasjoner, har hypertensjon en betydelig effekt på livskvaliteten. Den har også effekt på dødelighetsprosent. Kronisk hypertensjon er en selvstendig predisponerende faktor for hjerneslag, hjerte-, nyre- og øyesykdommer.

Forbindelse mellom fedme og hypertensjon

Innvirkningen som fedme og hypertensjon har på folkehelse er økende over hele verden. Overvektige mennesker har ifølge forskjellige studier en tendens til å lide av hypertensjon og omvendt. Selv om det ikke alle underliggende patofysiologiske mekanismer som er oppklart, er det kjent at overvekt og fedme er knyttet til aktivering av det sympatiske nervesystem, en svekket nyrefunksjon, fortykning av arterievegg og visse endringer i hormonsystemet som regulerer blodtrykk. Alle tatt i betraktning bidrar disse faktorene til forøkning av blodtrykk som videre påvirker spesifikke organer.

Forbindelsen mellom fedme og hypertensjon er veldokumentert. Undersøkelser viser også at det finnes en revers avhengighet mellom kroppsmasse og blodtrykk. Hvis den første reduseres, får man samtidig bedre kontroll på den andre.

Overvektskirurgi forminsker hypertensjon

Den samme positive effekten på hypertensjonskontroll ble interessant nok oppnådd etter flere forskjellige bariatriske operasjoner, blant andre gastric bypass. Ifølge et studium, har nesten halvparten av pasientene etter gastric bypass-prosedyre opplevd en komplett forsvinning av hypertensjonssymptomer i løpet av 12 måneders oppfølging. 20 prosent hadde opplevd en betydelig forbedring av sykdommen. Disse resultatene er ganske bemerkelsesverdige tatt i betraktning at hypertensjon som regel regnes som en kronisk sykdom som krever en livslang behandling.