Revisjon: gastric sleeve til gastric bypass*

Velg emnen:

• To skritt
• Revisjon

Indikatorer for fedme og antall super-overvektige pasienter (BMI >50 kg/m2) har økt dramatisk over hele verden. Det er nesten umulig å behandle alvorlig fedme kun ved hjelp av diett og mosjon. Dette har ført til søk etter kirurgiske teknikker som skulle bidra til med å oppnå et tilskrekkelig vekttap. Operasjon er den eneste og mest effektive behandlingsmåten når det gjelder alvorlig fedme – den sikrer effektiv, langvarig vekttap. Laparoskopiske operasjoner som foreløpig blir utført, er moderne, teknisk lettere, effektive og er tryggere en noensinne. Nye laparoskopiske alternativer for fedmebehandling omfatter laparoskopisk sleeve gastrektomi, gastric bypass operasjon, gastric banding og noen andre operasjoner. Alle disse alternativene varierer i kompleksitet, reversibilitet, komplikasjoner og grad av vekttap. Valget av fremgangsmåten kommer an på en pasient og en kirurg.

To skritt

Likevel blir overvektige og super-overvektige pasienter klasifisert som høyrisikopasienter på grunn av komplikasjoner og negative konsekvenser av fedme på deres helse. Overvekt og fedme blir knyttet til høyere risiko for hjerte- og karsykdommer, økt forekomst av hjerteinfarkt, hypertensjon, dyslipidemi og type 2-diabetes. Virkningen på helsetjenester er overveldende. Dersom en pasient blir enig i å ha operasjon, er det sterkt anbefalt å anvende kirurgisk behandling i to skritt. Sleeve gastrektomi som bariatrisk prosedyre ble innført som første-skritt operasjon i en to-skritt tilnærming på høyrisiko- eller super overvektige pasienter før man utfører en mer komplisert prosedyre som gastric bypass operasjon. Sleeve gastrektomi er en relativt ny operasjon med færre kirurgiske risikoer og er spesielt egnet til de pasientene med høyest risiko for operasjon, enten pga. deres medisinske komorbiditeter eller deres vekt.

Studiene viser at sleeve gastrektomi på super-overvektige pasienter kan være en definitiv behandling for et gjennomsnittlig tap av overvekt med 50% på ett år. Etter det første operasjonsskrittet mister pasienter nok vekt for å utføre et annet skritt – gastric bypassoperasjon. Under denne prosedyren blir en liten magepose konstruert som går gjennom et lite segment av tarmen. Uansett alle fordeler med prosedyren, burde kirurgen og pasienten huske på at dette er en nokså ny teknologi og at det ikke finnes så mye langvarig dataoppfølging som det eksisterer i tilfeller med andre prosedyrer.

Revisjon

Det hender at etter sleeve gastrektomi under en langvarig oppfølging vises det at vekttap ikke er tilskrekkelig. I slike tilfeller kan et behov for revisjon oppstå. I tillegg er det sannsynlighet for komplikasjoner, slike som alvorlige symptomer på gastroøsofageal reflukssykdom, strikturer, fistler og underernæring. Da skal revisjon være nødvendig. Under operasjonen blir magesonde innført, og følgelig kan anti-refluks barriere mellom magesekken og den nedre øsofagus ikke utføre sin funksjon tilfredsstillende. Noen ganger kan til og med en høy dose protonpumpehemmere ikke lette reflukssymptomer. Gastric bypass blir ansett som det beste alternativet for revisjonsprosedyre etter sleeve gastrektomioperasjon. Som følge løser gastric bypass revisjon kirurgi disse problemene fort. Pasienten kan slutte med medisiner rett etter revisjonen, og forskningene viser at det har en langvarig effekt.

Med hensyn til siste kvalitetsforbedring laparoskopisk konvertering fra sleeve gastrektomi til gastric bypass er blitt teknisk enklere, tryggere, og effektiv for reinduserende vekttap og for behandling av alvorlig refluks etter sleeve gastrektomi.

Due to recent quality improvement laparoscopic conversion from sleeve gastrectomy to gastric bypass has become technically more simple, more safe, and effective for re-inducing weight loss and for treatment of severe reflux after sleeve gastrectomy.