10 intressanta fakta om överviktsoperation*

Välj ämne:

1. Kostnaden för fetma i samhället. I Storbritannien har 26,1% av de vuxna fetma och andelen ökar för varje år. Ett av problem som har att göra med övervikten är ökningen av kostnader för medicinsk behandling. I Storbritannien når de 2.3 miljarder pund. Man beräknar att år 2050 kommer summan att vara tre gånger större. Genom att införa hälsoprogram för att minska förekomsten av fetma kan vi reducera kostnaderna och spara stora mängder pengar som sedan kommer att användas för andra ändamål.

2. Den yngsta patienten. Den yngsta patient som opererats för att minska vikten var en 12-årig flicka. Det kan låta extremt men i vissa fall är detta det enda sättet att behandla fetma och andra sjukdomar som kan utvecklas om övervikt fortskrider till vuxen ålder. Du kanske undrar om det inte stör mognad. Feta barn mognar vanligtvis tidigare eftersom hormonerna som förstärker sådana processer produceras i fettvävnaden. De viktigaste faktorerna som man tar hänsyn till för att utvärdera mognaden är menarche (en kvinnas första menstruation), längd och bentäthet. Om ett barn uppfyller kriterierna kommer viktminskningskirurgin inte att störa naturlig mognad.

3. Olika typer av överviktsoperation. Det finns två grupper av viktminskningsoperationer – restriktiva samt restriktiva/malabsorptiva. Syftet med restriktiva ingrepp är att minska storleken på magen. Det resulterar i kraftigt minskad födointag, eftersom det blir fysiskt omöjligt att äta för mycket, och långsammare matsmältning. Gastric band och Gastric Sleeve är exempel på restriktiv kirurgi. Å andra sidan har restriktiva/malabsorptiva operationer dubbel effekt. Förutom att förkorta magtarmkanalen minskar de mängden mat som kan absorberas. Eftersom sådana operationer har störst effekt på viktminskning är de idag det bästa valet för patienterna. Restriktiva/malabsorptiva ingrepp kallas med andra ord gastric bypass.

4. Världens fetaste land. Du kanske antar att det fetaste landet är USA. Däremot hamnar Nauru (en ö i södra delen av Stilla havet) på första plats, där 94,5% av befolkningen är överviktiga. I USA har i sin tur 30 % av befolkningen BMI högre än 30. Mexiko och Storbritannien är också bland de fetaste länderna. De minst feta länderna är Japan och Sydkorea. Ökande förekomst av fetma kan förklaras med förändringen av skönhets uppfattning. Jämfört med 1970 är genomsnittlig vikt 20 kg högre idag.

5. Vad har operationen för effekt? Det är den viktigaste frågan en patient vill hitta svar till. Gastric bypass operationen anses ha en mest betydande effekt vid en kraftig viktminskning, mer än 60 % under första året efter ingreppet. Även om data om långsiktiga resultat ännu är otillräckligt, når kraftig viktminskning 75 % efter 5 år. Naturligtvis är andra viktminskningsoperationer också bra. Den justerbara gastric band visar resultat mer gradvis, men du kan förlora 50-60% av överflödiga kilon i två år och med hjälp av gastric sleeve mer än 40 %.

6. Kändisar som har haft överviktsoperation. Även om kändisar ser fantastiska ut på TV-program eller i tidningar, betyder det inte att de har fötts med detta utseende. Sharon Osbourne, Randy Jackson, ”The Help” stjärnan Octavia Spencer och andra har passat på att förbättra sin utseende genom en gastric bypass operation. Resultaten var betydande: viktnedgång på över 50 kg utan tröttande dieter. Emellertid är en hälsosam diet mycket viktig. Octavia Spencer som älskar kaloririk mat förlorade till exempel 2 gånger mindre.

7. 25 överviktsoperation per timme. De senaste uppgifterna om obesitaskirurgi visar att nästan 350,000 överviktsoperation utfördes över hela världen år 2008. Antalet av alla typer av operationer har ökat utom biliopancreatic avledning med duodenal switch. 90 % av operationer utfördes laparoskopiskt vilket är en minst invasiv behandling. De mest populära typerna av viktminskningskirurgi är gastric bypass och gastric band. Antalet operationer i olika kontinenter är likartade: i USA / Kanada utförs 25 viktminskningsoperationer varje timme medan i Europa är denna siffra 7,6 och i asiatiska länder 1,5.

8. Fetmakirurgins historia. Det finns inga uppgifter om behovet av att behandla fetma i gamla tider. Anledningen är hälsosamma matvanor, hög förekomst av parasiter som åt upp extra kalorier samt matreserv. De första försöken att operera någon för att minska vikten beskrevs i det antika Grekland. Patienten var en tyrann, en extravagant man vid namn Dionysius. Som källan antyder var det levnadsvanor som orsakande fetma vilken behandlades med hjälp av långa nålar genom höfter och mage. Emellertid infördes traditionella viktminskningsoperationer 1954. De var inte farliga, säkra för patienten och utfördes med hans eller hennes tillstånd.

9. Prisskillnader i världen. En del av överviktiga patienter kämpar för att gå ner i vikt genom olika dieter och motion därför att de inte har råd med operation. Priset för en viktminskningsoperation varierar från 35.000 till 53.000 € i USA och från 12.000 till 28.000 € i Storbritannien. Däremot är kostnaden för fetmaoperationer i Mexiko, Thailand eller Östeuropa 60-70% lägre och varierar från 5.000 till 6.500 €.

10. Den största viktminskningen efter en operation. Paul Mason var en av de tyngsta män i världen. Han vägde över 450 kg före beslutet att genomgå en gastric bypass operation. Idag säger han att det var det enda sätt att överleva. Paul hade andningssvårigheter när han sov, åt stora mängder mat och till slut behövde han någon som tarhand om honom hela tiden. Efter viktminskningsoperationen förlorade Paul nästan 130 kilo och det är inte slut ännu.