Gastric bypass och diabetes*

Välj ämne:

Nyligen har läkare och det medicinska samfundet börjat diskutera ingående om vilken effekt som gastric bypass har för behandling av typ 2 diabetes. Samtidigt började fler och fler läkare och patienter ställa frågor om denna process.

Definiering av gastric bypass

Gastric bypass är en effektiv magsäcksoperation för patienter med sjuklig fetma. Ingreppet begränsar födointag och upptaget av kalorier genom att minska storleken på magen och ändra flödet av maten som kommer till tolvfingertarmen. Även om den slutliga viktminskningen kan fungera mot diabetes, uppger endokrinologer bättre blodsockerkontroll och mindre påtagliga symtom långt innan patienter börjar gå ner i vikt. Upp till 62 % av patienterna uppger eftergift av typ 2 diabetes. Hur kan gastric bypass lindra typ 2 diabetes?

Vad har gastric bypass för effekter för patienter med typ 2 diabetes?

Det finns inga tydliga svar ännu, men läkarnas forskning pågår. En undersökning av fler än 600 patienter har nyligen visat att 78 % av patienterna hade en total upplösning på sin diabetes efter ingreppet.

Hittills har bypass-operationer visat sig vara effektivare än operationer som endast ”drar åt” magen. Antagligen minskar blodsockernivån i samband med varje form av viktminskning, men förbättringen efter en operation sker förvånansvärt snabbt. Det kan ha att göra med förändringar i anatomin men forskarna är inte alltför säkra om det beror på GLP-1 hormonen, förhindrandet av ett ämne som stimulerar uppkomsten av en hög blodsockernivå eller den minskade mag-tarmkanalen vilket innebär mindre kontakt med födan.

So far bypass surgeries proved to be more efficient than the surgeries that only “tighten” the stomach. Although blood glucose levels are likely to decrease with any kind of weight loss, the improvement after the surgery appears surprisingly quickly. This may have something to do with the reconfigured anatomy but scientists are not too certain whether it is due to the GLP-1 hormone, the inhibition of an agent that stimulates the appearance of high blood glucose, or the reduced calorie intake.

En närmare blick på aminosyror

Två forskare sponsrade av American Diabetes Association har hittat sannolika ledtrådar som kan hjälpa klargöra varför viktminskningskirurgin förbättrar hälsotillstånd vid typ 2 diabetes. Forskare vet redan att cirkulerande ökade mängder av vissa typer av aminosyror (byggstenar i proteiner) är anslutna till insulinresistens och hjärt-kärlsjukdomar. Av en nyare studie framgår att patienter som genomgår en magoperation har avsevärt mindre mängder av dessa aminosyror som cirkulerar i kroppen.

En studie: blodsockerhalten går ner efter en magoperation

En undersökning involverade 21 överviktiga personer med diagnosen typ 2 diabetes. 10 av dem hade en magoperation medan de andra gick på 1000 kalorier/dag matersättningsdiet. Alla gick lika mycket ner i vikt, men de som följde dieten behövde ungefär en månad mer och hade större mängder av aminosyror i organismen än de som opererats. Deras blodsockernivåer minskade signifikant och de kunde sluta med sina diabetesläkemedel helt inom en månad efter operationen, medan några av de som följde dieten behöver fortfarande läkemedlen trots att de gick ner i vikt lika mycket.

Framsteg i diabetesbehandling förväntas

Forskarna beslöt att koncentrera sig på dessa aminosyrors verkan på diabetes i kommande studier. De är optimistiska om att deras tidigare upptäckter kan leda till utvecklingen av nya typer av diabetesbehandling som skulle vara lika effektiva som viktminskningskirurgi. Det är särskilt relevant eftersom en del av patienter med typ 2 diabetes inte uppfyller kraven för ingreppet. I Europa erbjuds operationen endast till personer med ett body mass index (BMI) på minst 30. American Diabetes Association rekommenderar för närvarande att överväga en magoperation om en patient med typ 2 diabetes har ett body mass index (BMI) på 35.

Även om diabetesbehandlingsstandarden är diet, träning och mediciner, kan viktminskningskirurgin bli ett bra alternativ för överviktiga patienter med typ 2 diabetes.