Gastric bypass och graviditet

Välj ämne:

• Fetma & fertilitet
• Magsäcksoperationer
• Fördelar av Gastric bypass 
• Eventuella risker
• Före och efter Gastric bypass

Gastric bypass är den vanligaste överviktsoperationen i världen. Förekomsten av fetma ökar dramatiskt. Fetma kännetecknas av sådana tillstånd som hyperinsulinism, hyperandrogenism, dyslipidemi, högt blodtryck och polycystiskt ovariesyndrom, vilket leder till amenorré och infertilitet.

Fetma försämrar fertiliteten

Viktminskning kan ändra mekanismen bakom infertilitet. Kvinnor som lider av sjuklig fetma är ofta infertila. Även om en fet kvinna blir gravid, finns det fortfarande en hög risk av fetmakomplikationer för barnet som makrosomi, preeklampsi, missfall, graviditetsdiabetes, graviditetsinducerad hypertoni, förlossningsinduktion, kejsarsnitt, missbildningar, viktretention efter förlossningen, barnfetma och andra.

Magsäcksoperationer för att övervinna fetma

Gastric bypass är en viktminskningsoperation som gör magsäcken mindre och gör att födan inte passerar delar av matsmältningssystemet, vilket minskar mängden kalorier man absorberar och begränsar mängden kalorier man kan konsumera. Detta innebär att patienten äter mindre eftersom han eller hon känner sig mätt snabbt och en del av födan smälts inte helt. Magsäcksoperationer bidrar till att övervinna fetma.

Ungefär hälften av alla patienter som genomgår en gastric bypass är kvinnor i fertil ålder. Gastric bypass är den säkraste och mest effektiva viktminskningsmetoden för överviktiga kvinnor i fertil ålder med positiva effekter när det gäller graviditeter efter operationen.

Magsäcksoperationer bidrar till att övervinna fetma

Ett stort antal kvinnor i fertil ålder kan genomgå en viktminskningsoperation för att öka fertiliteten efter viktminskningen. Graviditet efter en viktminskningsoperation är inte bara säker för mamma och barn, men kan också vara mindre riskabel och skydda överviktiga kvinnor och deras barn mot fetmarelaterade problem och komplikationer under och efter graviditeten. Barn till kvinnor som har genomgått en gastric bypass har samma möjligheter att vara helt friska som barn till andra kvinnor. Patienter som förstår mekanismen bakom viktminskningskirurgin kan hjälpa att förebygga kostrelaterade komplikationer och förbättra mödrars och fostrets hälsa i denna högriskgrupp bestående av blivande mammor och det spelar en nyckelroll för lyckade operationsresultat.

Möjliga risker

Komplikationer som kan förekomma i samband med en gastric bypassomfattar hyperemesis, blödning från magtarmkanalen eller sår, anastomotisk läckage, perforering av magsäck, näringsbrist, anastomotisk striktur, inre bråck, sårinfektion, hjärtinfarkt och andra.

Dock innebär detta ingrepp vissa förändringar i matsmältningen och fysiologi som kan leda till näringsmässiga och metaboliska komplikationer. Människor som har genomgått en gastric bypass operation har ofta svårt att få tillräckligt med folsyra, thiamin, kalcium, zink, vitamin B12, vitamin D, vitamin A och järn.

Näringsbrist hos mödrar som genomgått gastric bypass kan orsaka allvarliga problem för barn i livmodern. Gastric bypass kan eventuellt leda till fetala komplikationer såsom tidig förlossning, låg födelsevikt, en psykisk utvecklingsstörning, neonatal hypokalcemi eller rakit, moderns benvävsuppmjukning och neuralrörsdefekter.

Anemi som är en sekundär följd av järn-, folsyra- och vitamin B12-brist kan förekomma. Neurologiska sjukdomar är också möjliga såsom perifera neuropatier eller Gayet-Wernickes encefalopati som orsakas av thiaminbrist.

Några komplikationer såsom bendemineralisering på grund av vitamin D- och kalciumbrist, håravfall på grund av zinkbrist eller dagblindhet på grund av A-vitaminbrist.

Man brukar rekommendera kvinnor att vänta cirka 12-18 månader efter en magoperation innan de blir gravida så att vikten stabiliseras. Denna fördröjning bidrar till att undvika de flesta av eventuella näringsmässiga komplikationer för en gravid kvinna och hennes barn.

Före och efter gastric bypass

Preoperativ bedömning och urval bör utföras av ett multidisciplinärt team för optimala resultat efter operationen. Det näringsmässiga tillståndet hos kvinnor bör övervakas noga efter gastric bypass-operationen och under graviditeten. Viktförändringar under graviditet och efter förlossningen bör kontrolleras för att maximera viktminskning och säkerställa barnets hälsa. Mödravård är bäst om det finns en noggrann samordning mellan förlossningsläkaren och överviktskirurgen.