Gastric bypass och högt blodtryck*

Välj ämne:

Gastric bypass

Gastric bypass är en av flera operationstekniker inom viktkirurgin som används för att behandla fetma. Under ingreppet delas magsäcken upp i två påsar och den övre kopplas till tunntarmen. På så vis reduceras den verkliga volymen av magen som kan ta emot mat och samtidigt längden av tunntarmen som deltar i matsmältningen. För närvarande pågår en diskussion om huruvida viktkirurgi kan vara effektiv vid behandling av fetma med åtföljande hälsoproblem varav ett är högt blodtryck.

Högt blodtryck

Högt blodtryck är ett vanligt tillstånd för medelålders och äldre människor. Det är en av så kallade livsstilssjukdomar, eller ”civilisationssjukdomar” tillsammans med andra följdsjukdomar som typ 2-diabetes mellitus, ateroskleros, metabolt syndrom, hjärtsjukdomar, cancer, fetma och andra. Många av dessa sjukdomar har samma eller väldigt lika patogena vägar och är därför relaterade, väldigt ofta går de hand i hand eller orsakar varandra. Högt blodtryck är också känd som ”en tyst dödare” eftersom man får vanligtvis inte några symptom, men på grund av allvarliga och sena komplikationer har högt blodtryck en betydande inverkan på livskvaliteten. Det ökar också dödligheten. Ihållande högt blodtryck är en oberoende predisponerande faktor för stroke, hjärt-, njur- och ögonsjukdomar.

Samband mellan fetma och högt blodtryck

Effekterna av fetma och högt blodtryck på folkhälsan ökar i hela världen. Vetenskapliga studier visar att överviktiga människor är mer benägna att få högt blodtryck och tvärtom. Även om inte alla bakomliggande patofysiologiska mekanismer är klara, är det känt att övervikt och fetma är relaterade till aktivering av sympatiska nervsystemet, nedsatt njurfunktion, förtjockning av kärlväggarna och vissa förändringar i hormonsystemet som reglerar blodtrycket. Sammantaget bidrar dessa faktorer till högre blodtrycket, som sedan påverkar målorgan.

Sambandet mellan fetma och högt blodtryck är väl etablerat. Dessutom visar studier att det finns ett omvänt samband mellan kroppsvikt och blodtryck: genom att minska kroppsvikten uppnås samtidigt bättre kontroll över högt blodtryck.

Viktkirurgi hjälper mot högt blodtryck

Intressant nog erhölls samma positiva effekt på högt blodtryck efter en mängd olika ingrepp inom viktkirurgi inklusive gastric bypass. Enligt en studie hade nästan hälften av patienterna efter en gastric bypass-operation en fullständig tillbakagång av högt blodtryck vid en 12 månaders uppföljning och ytterligare 20 procent hade en väsentlig förbättring. Sådana resultat är upseendeväckande med tanke på att högt blodtryck i allmänhet är en kronisk sjukdom som kräver en livslång behandling.