Gastric bypass ökar risken för alkoholmissbruk

Välj ämne:

Definiera en gastric bypass operation

En Gastric bypass operation är ett vanligt och effektivt sätt att gå ned i vikt för sjukligt överviktiga personer för att behandla övervikt och associerade problem. Operationen begränsar kroppens förmåga att absorbera kalorier genom att minska magsäcken och koppla den till den nedre delen av tunntarmen, vilket gör att man känner sig mätt snabbare.

Livsstilsförändringar efter en gastric bypass

Gastric bypass är en livsförändrande operation. Inte bara ser och känner man sig annorlunda efter att ha blivit av med all extra vikt, utan man måste också ändra sina vanor. Efter gastric bypass förändras matvanorna helt. Först får man inte äta så mycket och de flesta patienterna efter en gastric bypass klarar knappt av snabbmat. Dessutom tenderar man att bli mer social, sällskaplig och fysiskt aktiv. Trots de betydliga fördelarna med en gastric bypass ökar risken för att utveckla beteendemässiga sjukdomar som alkoholism. Varför?

Byta ut matberoende mot alkohol

Alkoholen går direkt till tunntarmen där den absorberas snabbt. Tyvärr kan en del av överviktiga personer potentiellt byta sitt matberoende mot alkohol- eller drogmissbruk. Det finns också bevis på att den högsta procenten av postoperativ alkoholism finns hos patienter som visar tendenser för hetsätning innan operationen.

Förändringar i alkoholens metabolism

Flera publicerade medicinska studier indikerar att alkoholens metabolism förändras efter en bariatrisk operation. Patienterna svarar på det olika, både fysiskt och psykiskt, därför är de känsligare för effekterna av små doser av alkohol. Dessa patienter upplever olika symptom och de kanske inte känner av att de har druckit för mycket alkohol. Efter gastric bypass blir patienter mer upprymda och alkoholens nivåer i blodet blir högre och stannar där längre jämfört med samma nivå av alkoholkonsumtion före operationen. Man tror att det kan bidra till faktum att alkoholkonsumtionen kan leda till alkoholmissbruk och beroende.

Alkohol kan leda till viktökning

Alkoholkonsumtion efter gastric bypass kan leda till viktökning. Studier har föreslagit att alkoholkonsumtion associeras med högre kaloriintag även när man har justerad kalorierna i drinken. Alkohol ökar kaloriintaget och fettkonsumtionen. Men kalorier konsumerade i form av vätskor ger inte samma mättnadskänsla som kalorier från fast mat. Man vet att alkohol kan slappna den lägre gastroesofagala ringmuskeln och påskynda tömning av magsäcken vilket gör att man äter mycket mer än normala mängder mat. Av alla dessa anledningar kan alkoholkonsumtion potentiellt leda till viktökning och bör betraktas försiktigt av bariatriska patienter.

Alkoholkonsumtion kan vara en dubbelrisk

Gastric bypass operation minskar risken för dödsfall av övervikt, men alkoholanvändning hos postoperativa patienter kan påverka hälsan. Patienter som genomgår gastric bypass eller någon annan bariatrisk operation måste varnas om att de kan uppleva stor skillnad i deras kapacitet att hantera alkohol efter operationen. Alkoholmissbruk kan påverka vitamin- och mineralhalten och leverfunktionen, vilka redan är potentiella problem för patienterna. Alkoholmissbruk kan även leda till viktökning och ökad ris för bilolyckor, alkoholförgiftning och encefalopati. Patienter borde undersökas för alkoholproblem före och efter operationen och bli informerade om riskerna för att kunna bevara sin hälsa.