Gastric bypass vs. gastric sleeve*

Välj ämne:

Gastric bypass och Gastric sleeve är två bariatriska operationer som kan utföras om BMI är över 40 eller över 35 och patienten lider av allvarliga hälsotillstånd som högt blodtryck, diabetes mellitusinfertilitet och andra sjukdomar. Om man lider av typ 2-diabetes mellitus kan viktoperationen utföras om BMI är över 30. Båda metoderna är mycket effektiva. Men teknikerna, resultaten och möjliga komplikationer är mycket olika.

Operationsteknik

Båda operationerna utförs laparoskopiskt. Några små snitt görs på buken och ett laparoskop (ett smalt rör utrustat med en kamera och ljus) samt andra nödvändiga instrument förs in i bukhålan.

Under Gastric bypass delas magen i två delar. En liten påse skapas i den övre och smalare delen av magen. Sedan kopplas den lilla påsen till mitten av tunntarmen och därmed blir mag-tarmkanalen kortare. Det gör att födan tar en omväg förbi den nedre delen av magsäcken (inklusive pylorus) och övre delen av tunntarmen. På grund av kortare mag-tarmkanal går man ner i vikt betydligt. Operationen tar en och en halv timme och utförs under allmän narkos. Det tar vanligtvis 2 till 3 månader tills man återhämtar sig helt.

Vid Gastric sleeve tar kirurgen bort tre fjärdedelar av magsäcken. På så sätt får magsäcken form av en hylsa eller ett rör. Matens väg genom kroppen förblir oförändrad. Detta möjliggör absorberingen av all konsumerad mat. En Gastric sleeve operation kan pågå i upp till 2 timmar och sker under narkos. Full återhämtning efter operationen tar ca 2 månader.

Fördelar med Gastric bypass och Gastric sleeve

Gastric bypass är mycket populär på grund av dess effektivitet och snabbt märkbara resultat. Studier visar att man förlorar ungefär 70 till 80 procent av övervikten efter en Gastric bypass. På grund av minskat näringsintag börjar man uträtta sina behov oftare, i genomsnitt 3-4 gånger per dag, vilket hindrar kroppen från att lägga på sig mer vikt. Dessutom är påsen som bildades under operationen mycket mindre än magsäcken var tidigare och detta leder till att patienten äter betydligt mindre. Gastric bypass är en långsiktig och effektiv operation för viktminskning. Även om Gastric bypass allmänt ses som en permanent operation kan den i sällsynta fall vändas tillbaka, men återställningen av den ursprungliga helheten i mag-tarmkanalen är en komplicerad procedur.

Gastric sleeve är också en vanlig operation. Däremot ger den inte lika stor effekt som bypass och tar oftast en andra plats i viktkirurgi. Det finns två huvudsakliga resultat av denna operation: mindre kapacitet i magen och mindre hungerkänsla som orsakas av att man tar bort den del av magsäcken som ansvarar för produktion av hungerhormonet ghrelin. Detta hjälper att förlora 50-60 procent av sin övervikt. Efter Gastric sleeve ändras inte tarmkanalen, matsmältningen sker naturligt och all mat som konsumeras absorberas väl. Därför finns det ingen risk för att man förlorar eventuella näringsämnen såsom järn eller kalcium. Ändå rekommenderas en viss diet, den är dock mer flexibel än den som rekommenderas efter Gastric bypass.

Grafiken visar hur mycket övervikt man förlorar efter Gastric bypass och Gastric sleeve i genomsnitt.

Nackdelar med Gastric bypass och Gastric sleeve

Även om kirurger med erfarenhet inom bariatrisk kirurgi kan utföra den mycket snabbt och enkelt, finns det fortfarande en risk för komplikationer som blödningar, infektioner, bildande av blodproppar som orsakar djup ventrombos eller pulmonell emboli.

En möjlig komplikation som är specifik för Gastric bypass är dumpningssyndromvilket ger diarré, kräkningar och magbesvär som uppstår direkt efter en måltid. Detta kan leda till rädsla för att äta på offentliga platser och andra psykologiska och sociala problem. Dessutom kan malabsorption förekomma efter Gastric bypass. Det hjälper till att förlora extra vikt men stör också absorptionen av en del ämnen (kalcium, vitaminer, järn), som är viktiga för ens kropp, därför bör extra näringstillskott användas.

På grund av karaktären av Gastric bypass bör detta inrepp inte utföras på patienter med ulcerös kolit, Crohns sjukdom, anemi, eller som har mycket kraftig fetma (BMI över 50 och mer).

Den största nackdelen med Gastric sleeve är det faktum att det är en ganska ny metod. Det innebär att det inte har gjorts så många utredningar eller studier av proceduren. Gastric Sleeve är oåterkallelig. Dessutom finns det en risk att man återfår förlorad vikt eller går ner bara lite grann.

Livet efter en viktoperation

Efter varje magoperation måste patienten noggrant övervaka vad han eller hon äter i resten av livet. Vissa livsmedelsbegränsningar måste följas. Till exempel ska patienter skära ned på mat med hög fetthalt och mycket kalorier samt sötsaker. Även spannmål, hårda och torra produkter, nötter och hårda skal på grönsaker bör undvikas på grund av svårigheter med matsmältningen. Man bör tugga maten väl innan man sväljer, undvika söta drycker (orsakar dumpningssyndrom) och hoppa över mellanmål mellan måltiderna, äta proteinrik mat och inte konsumera mer än 1.200 kalorier per dag. Dessa regler gäller i samband med alla viktoperationer. Den största skillnaden mellan Gastric sleeve och Gastric bypass livsstilsmässigt är att patienter som gjort Gastric sleeve behöver ta mindre tillskott än de som gjort Gastric bypass.

Under de första 6 månaderna efter Gastric bypass förlorar man cirka 60 procent av övervikten. Under de kommande åren minskar viktnedgången långsamt och slutligen blir vikten stabil. Efter Gastric sleeve är viktminskningen långsammare men konstant.