Gastric sleeve: fördelar & nackdelar*

Välj ämne:

• Känna sig nöjd med mindre mat
• Mindre invasiv
• Ingen risk för dumpningssyndrom
• Inga främmande föremål sätts in
• Oåterkallelig
• Magsäcken kan tänjas ut
• Andra komplikationer

Gastric sleeve är en viktreducerande operation där magsäcken minskas och får formen av ett rör. Med mindre magsäck behöver patienten mindre mängd mat, därför förbrukar han eller hon mindre kalorier och förlorar vikt. Som alla andra kirurgiska ingrepp har gastric sleeve fördelar och nackdelar och behöver genomtänkas noga.

Fördelar med Gastric Sleeve

Känna sig nöjd med mindre portioner

Den största fördelen med denna procedur är att det blir lättare att känna tillfredsställelse med mindre portioner mat efter gastric sleeve. Detta beror på två saker. För det första, minskar inte bara magsäcken utan också mängden hormoner och andra biokemikalier som är involverade i hungerkänslan. För det andra blir vissa mätta först när de fysiskt känner att de har fyllt sin mage helt. Efter gastric sleeve är det utrymme som krävs för att fylla magen mycket mindre och därför behövs det mindre mat. Allt detta gör att man konsumerar mindre kalorier och går ner i vikt. Det är extremt effektivt om det kombineras med fysisk träning och en hälsosam diet. Stor viktförlust leder också till förbättring av blodtryck, diabetes, fettlever, uppstötningar och många andra åkommor.

Mindre invasiv än andra bariatriska ingrepp

Gastric sleeve är mindre invasiv än andra bariatriska operationer (som gastric bypass) utan skärning, frånkopplande eller förändring av tunntarmen. Detta minskar risken för många kirurgiska komplikationer. Eftersom tarmen inte förändras, påverkas upptaget av mineraler och vitaminer minimalt och inga kosttillskott behövs efteråt. Detta innebär också att gastric sleeve inte har några restriktioner för diet – patienten kan äta allt som han eller hon gillade att äta innan operationen.

Ingen risk för dumpningssyndrom

Efter gastrisk sleeve förblir utloppet (pylorus) i magen intakt, till skillnad från några andra bariatriska operationer. Det finns ingen risk för så kallat ”dumpningssyndrom”. Detta syndrom göra att maten passerar genom magen opåverkad av magsaft och orsakar matsmältningsbesvär, smärta, diarré och andra symptom.

Inga främmande föremål sätts in

Inga främmande artificiella föremål (som t.ex. gastric band) sätts in i kroppen. Så det finns inget som kan glida ur, erodera eller orsaka en infektion. Titthålsteknik gör att denna operation även kan utföras på extremt överviktiga patienter. Slutligen, om man misslyckas att nå önskad effekt viktmässigt med gastric sleeve, kan en annan operation (gastric bypass eller duodenal switch) utföras.

Nackdelar med Gastric Sleeve

Gastric Sleeve är oåterkalleligt

Den största nackdelen med denna procedur är att den är oåterkallelig. En stor del av magsäcken tas bort permanent och en ny liten påse bildas. Den är mer känslig för dåligt tuggad mat och mat som ätits snabbt. För att undvika kräkningar och obehag måste vissa patienter lära sig att äta långsammare och mer omsorgsfullt.

Magsäcken kan tänjas

Ett annat problem är att vissa patienter fortsätter att försöka äta lika mycket som de brukade, trots fysisk mättnadskänsla. Eftersom det inte finns någon anordning för att stoppa den nya magsäcken från att överfyllas så sträcks den ut. På grund av konstant överfyllning blir den stor igen och ännu mer mat kan konsumeras. Detta ökar kaloriintaget och patienten återfår förlorad vikt. Operationen begränsar inte konsumtion av flytande mat och dryck heller. Okontrollerad konsumtion av kaloririka drycker kan hindra patientens viktnedgång eller i vissa fall även orsaka viktökning.

Andra komplikationer

Som alla andra kirurgiska ingrepp medför gastric sleeve risk för komplikationer. Detta inkluderar, men är inte begränsat till infektioner, lunginflammation, blodproppar, postoperativ smärta, etc. Läckage kan vara mycket farligt, eftersom magsaften kan skada omgivande inre organ och göra det lätt för en infektion att uppstå. Även om risken för komplikationer är mycket låg, är den högre för mer överviktiga patienter.

Eftersom gastric sleeve är en relativt ny operation har den en kort medicinsk historia och alla eventuella långsiktiga effekter är inte kända.