Livtilssförändringar efter gastric bypass*

Välj ämne:

• Utbildning
• Diet
• Fysisk aktivitet
• Samlivet
• Sjukdomar
• Mediciner

Övervikt och fetma är stora hälsoproblem världen över. Nuförtiden finns det ett stort urval av traditionella viktbehandlingar, såsom lågkaloridieter, olika sorters träning och övningar, beteendeterapi och modifiering, farmakologisk behandling och andra metoder.

Tyvärr svarar allvarligt överviktiga personer vanligtvis dåligt på traditionella dieter och träning, och har då begränsad framgång. Även om den första reaktionen sker så är det troligt att den inte underhålls så bra. Medan många människor uppnår någon sorts viktminskning misslyckas majoriteten med att underhålla den minskade kroppsvikten under en längre tid. I dessa fall är gastric bypass operation en väl accepterad lösning och är grunden för kirurgisk terapi för behandling av fetma och, jämfört med konventionella viktminskningsmetoder (t.ex diet, träning), resulterar det i anmärkningsvärd och långvarig viktminskning. För närvarande utförs flera bariatriska operationer runtom i världen, inklusive vertikal bandad gastroplastik, gastric bandinggastrektomi, biliopankreatisk diversion, duodenal switch, och Roux-en-Y gastric bypass.

Utbildning

Efter gastric bypass uppnås viktminskning för att magens storlek minskas under operationen. Kortsiktiga studier (3 till 5 år) visar att man kan tappa 40% till 80% av sin övervikt efter en bariatrisk operation, medan långvariga studier (>10-år uppföljning) indikerar att minskningen av överflödig vikt kan variera från 50% till 80%, beroende på den kirurgiska teknik som används.

För att kunna uppnå ett visst mål räcker det dock inte med att bara göra operationen. Det är därför som patienter får mycket information om operationen, komplikationer, prognoser och resultat före och efter behandlingen. Vanligtvis får de också genomgå en konsultation med en dietist och en läkare. De bekantas med psykologiska problem och de beteendeförändringar som krävs både före och efter operationen.

Diet

Den viktigaste och kanske svåraste livsstilsförändringen för patienter är dieten. Den nya mag-tarmanatomin som skapas av läkarna är designad för att bara ta emot små mängder mat. Det är därför patienterna måste ändra storleken på sina måltider. Det blir vissa förändringar i matsmältning och absorbering i den nya mag-tarmkanalen, vilket är varför måltiderna borde vara rika med protein, fiber, vitaminer, mineraler och andra näringsämnen. Även regelbunden övervakning av järn, vitamin B12 och blodvärde rekommenderas.

Fysisk aktivitet

Utöver rekommendationerna om dietförändringar, borde även träning bli en rutin i patientens liv efter operationen. Det hjälper att minska vikten och risken för kranskärlssjukdom, stroke, typ 2 diabetes, högt blodtryck och tjocktarmscancer, vilket vanligtvis kommer tillsammans med fetma. Dessutom, efter en lång tid av fetma blir muskler och leder skadade, det är därför en sjukgymnast ska instruera, övervaka och utbilda patienter om vikten av träning, inklusive läge, frekvens och intensiteten av aktiviteten för kardiovaskulär träning, muskelstyrka och uthållighet.

Samlivet

Överviktiga patienter känner sig vanligtvis deprimerade på grund av deras inaktivitet och diskriminering. Efter en bariatrisk operation och viktminskning återfår de sitt sexuella intresse, njutning och frekvensen ökar. Efter operationen ökar sexuell tillfredsställelse och automatiskt växer även livsglädjen.

Sjukdomar

Övervikt associeras med okej till dålig hälsa och många sjukdomar. En bariatrisk operation har en bra inverkan på dessa sjukdomar. Även en liten viktminskning förbättrar typ 2 diabetes, höga blodfetter, högt blodtryck, ledvärk, sömnapné och leder till förbättrad långtidskontroll över dessa sjukdomar.

Användning av medicin

Studier visar att man använder mindre mediciner för att lätta på sjukdomarna efter en överviktsoperation. Till exempel, personer som tar diabetesmediciner rapporterades ha minskat doserna med 72%. Personer med depression visade också på en minskning av mediciner med 50%. Användning av mediciner för andra överviktsrelaterade förhållanden såsom högt blodtryck, höga blodfetter och artrit minskades också betydligt. Sådana stora minskningar av medicinförbrukning för överviktsrelaterade sjukdomar påverkar budgeten positivt för individer, försäkringsbolag och institutioner.