Övervikt och cancerrisk

Väjl ämne

• Patogenes
• Typer av cancer

Under de senaste decennierna har antalet överviktiga personer ökat. Ungefär 50% av männen och 35% av kvinnorna i Europa anses överviktiga eller feta. Fetma är inte bara ett kosmetiskt problem. Det är ett stort problem för hela kroppen och allmänt välbefinnande. Övervikt innebär stor risk för många hälsoproblem, som typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, högt blodtryck, sömnapné, artros, sjukdomar i gallblåsan, leversjukdomar, olika reproduktiva problem och det blir även en stor risk för cancer.

Nya studier visar att övervikt och fetma står för 14% av alla dödsfall i cancer hos män och 20% hos kvinnor.

Patogenes

Fetma är ett tillstånd då en ökad massa av kroppsfett åtföljs av ett brett spektrum av fysiologiska och biologiska förändringar. Flera mekanismer såsom förändringar i hormonella mönster, bland annat könshormoner, insulin och insulinliknande tillväxtfaktorer, och även andra faktorer såsom fördelning av kroppsfett vid olika åldrar tillsammans med livsstilsfaktorer (fysisk aktivitet, kroppsstorlek, och diet) kan tillsammans ha en inverkan på bildandet av tumörceller. Exempelvis kan nedsättning av njurfunktion som en följd av fetma påverka bildandet av cancer genom att ändra insulinresistensen och produktionen av adipokines och inflammatoriska cytokiner. Eftersom fetma åtföljs av många hälsoproblem, kan det också ha en effekt på cancerogenicitet. Till exempel kan högt blodtryck ha inverkan på utvecklingen av cancer genom att blockera och ändra apoptosen vilket leder till formation av tumörceller.

Flera studier visar att patienter med kroniskt överskott av insulin i blodet och glukosintolerans löper mer än dubbelt så stor risk för levercancer och pankreas-cancer än de som ligger inom det lägsta kvartalet. Förändringar i fysiologin på grund av fetma kan också leda till förhöjda mängder av könshormoner, såsom östrogenproduktionen där höga halter associerats med risk för bröst-, livmoder-, och vissa andra cancerformer. Dessutom har feta människor ofta en kronisk svag inflammation, som förknippas med bildning av olika typer av cancer i kroppen.

Typer av cancer

Av de ovannämnda möjliga orsakerna är en ökning av kroppsmassan förknippad med väsentligt ökad incidens av postmenopausal bröstcancer, livmodercancer, äggstockscancer, njurcancer, pankreas-cancer och adenocarcinom i matstrupen. Större kroppsmassa är också i hög grad relaterat till risken för blodcancer, såsom leukemi, non-Hodgkins lymfom, B-cells lymfom, multipelt myelom och lymfoida tumörer.

Studier visar att övervikt ökar risken för tjocktarmscancer med 15%, och vid fetma ökar risken med upp till 33%jämfört med risken för någon med en normal kroppsvikt. För överviktiga patienter ökar risken att utveckla njurcancer med 84%, prostatacancer med 12% och endometriecancer med 152%.

Förutom ökad risk för olika cancertyper är fetma förknippad med sämre utgång och ökad risk för död för personer med diagnosen tjocktarms-, njur-, prostata-, bröst- och endometriecancer, bland andra. På grund av extrem kronicitet och samtidig association med många andra sjukdomar bör överdriven kroppsvikt och fetma undvikas och patienter bör kontrollera sin kroppsvikt.

Studies show that extra weight  increases the risk of colon cancerby 15%, and obesity increases this risk by up to 33%, compared to the risk faced by someone with a normal body mass. The risk for obese patients of developing kidneycancer increases by 84%, prostate cancer by 12%, endometrial cancer by 152% and other cancers.

In addition to enhancing the risk of developing different cancer types, obesity is also associated with worse outcomes and increased risk of death for individuals diagnosed with colon, kidney, prostate, breast and endometrial cancers, among others. Because of extreme chronicity and co-association with numerous other conditions  excessive body mass and obesity should be avoidable and patients should take care of their body mass.