Omoperation: gastric sleeve till gastric bypass*

Välj ämne:

• Två steg
• Omoperation

Fetma och antalet extremt överviktiga patienter (BMI > 50 kg/m2) har ökat dramatiskt globalt. Det är i princip omöjligt att behandla svår fetma med enbart kost och motion. Detta har lett till sökandet efter kirurgiska tekniker som skulle kunna ge tillräcklig viktminskning. Kirurgi är det enda och effektivaste sättet att behandla svår fetma och förse långsiktig viktminskning. Nutidens laparoskopiska ingrepp är moderna, tekniskt enklare och effektivare och säkrare än de någonsin har varit. Nya laparoskopiska val för behandling av fetma inkluderar laparoskopisk sleeve gastrektomi, Gastric Bypass, Gastric Band och andra ingrepp. Alla dessa varierar i komplexitet, omvändbarhet, komplikationer och viktminskning som kan uppnås. Procedursval beror på patienten och kirurgen.

Två steg

Patienter med fetma och extrem fetma klassificeras fortfarande som högriskpatienter pga de komplikationer och negativa inverkan deras fetma har på deras hälsa. Övervikt och fetma är associerat med högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar, ökad risk för hjärtattack, högt blodtryck, höga blodfetter och diabetes typ II. Påverkan på sjukvården är överväldigande. Om en patient går med på en operation rekommender man att genomför den i två steg. Sleeve gastrektomi är en viktoperation som blir steg I i en tvåstegsprocess hos högrisk- eller extremt överviktiga patienter innan en mer komplicerad procedur som Gastric bypass genomförs. Sleeve gastrektomi är en relativt ny operation med färre kirurgiska risker och passar högriskpatienter.

Studier har visat att Sleeve gastrektomi kan hjälpa extremt överviktiga patienter att tappa upp till 50% av övervikten på bara ett år. Efter första ingreppet förlorar patienter så mycket vikt att de kan ta nästa steg –Gastric bypass. Under detta ingrepp konstrueras en liten magsäcksficka som kopplas direkt till tunntarmen. Trots alla fördelar med denna procedur ska kirurgen och patienten ha i åtanke att det är en rätt ny teknik med få långsiktiga studier jämfört med andra ingrepp.

Omoperation

Ibland är viktminskning inte tillräcklig efter en Sleeeve gastrektomi långsiktigt och då krävs det en omoperation. En omoperation kan behövas även i smamband med vissa komplikationer såsom svåra symptom av gastroesofagal refluxsjukdom, förträngningar, fistlar, och undernäring. Under operationen bildar man ett rör av magsäcken vilket kan resultera i att antirefluxbarriären mellan magen och den nedre delen av matstupen inte fungerar som den ska. Ibland kan inte ens en högre dos av protonpumpshämmande mediciner lindra refluxsymptom. Då kan Gastric Bypass bli ett bäst val. Gastric Bypass, som omoperation, löser snabbt dessa problem. Patienten kan sedan sluta ta medicinen direkt efter Gastric Bypass och forskningen visar på en långvarig effekt.

På grund av senaste tidens kvalitetsförbättringar i laparoskopiska omvandlingar från Gastric Sleeve till Gastric Bypass har blivit tekniskt enklare, säkrare och effektivare för att gå ned i vikt och för behandling av svåra refluxer efter Gastric Sleeve.