Kostpyramid efter viktoperation

I samarbete med ett team av dietister har vi utarbetat en kostpyramid som fungerar som en enkel och praktisk guide för viktopererade som valt gastric bypass, gastric sleeve eller andra viktoperationer. Man bör notera att pyramiden kan användas när det har gått minst en månad sedan operationen.

Varför är denna pyramid nyttig för viktopererade patienter? Vårt team av erfarna näringsexperter har delat in livsmedel i fem grupper utifrån rekommenderat  dagligt intag. Med hjälp av pyramiden är det lättare att uppnå ett adekvat vitamin- och proteinintag, lågt kaloriintag och en hälsosam viktminskning. På högersidan hittar man en bra påminnelse om grundläggande näringsregler som varje patient ska följa efter sin operation.