Sjukhusvistelse efter viktminskningsoperation*

Välj ämne:

Varför rekommenderar man att ta flera dagar ledigt?

Risken associerad med operation beror på själva ingreppet, typ av narkos som används och patientens karaktärsdrag. Det senare indikerar stress, trötthet, ohälsosamma vanor och medveten vägran att ta mediciner. Alla dessa faktorer kan orsaka motsatt effekt. Eftersom en patient behöver vila och lugn för att återhämta sig är ett par lediga dagar väldigt viktiga efter en viktoperation.

Viktminskningsoperationer utförs under allmän narkos. Det innebär att man sover under hela ingreppet. Flera timmar i ett återhämtningsrum och noggrann övervakning efter rekommenderas. Det hjälper att upptäcka hälsoproblem tidigt. Beslutet att ta patienten till hans/hennes avdelning tas efter utvärdering av andnings- och cirkulationsfunktioner, aktivitet, medvetenhet och färg. Från det här ögonblicket beror tiden på sjukhuset på det individuella fallet och sjukhusets regler.

Hur länge borde jag ligga på sjukhus?

Man räknar med en sjukhusvistelse på 2 till 7 dagar efter en viktoperation. Det beror på hur patienten anpassar sig till förändringarna efter operationen, hur såren läker, hur de invärtes organen fungerar vilket visas i ett blod- eller urinprov, symptom på inflammation och hög feber etc. Även om det viktigaste beslutet tas av kirurgen borde patienten vara kvar på sjukhuset under 2-3 dagar.

Enligt en undersökning utförd av Dr. Morton och andra ökar dödlighet dubbelt efter endast 1 dags sjukhusvistelse efter en viktoperation jämfört med patienter som skrivs ut efter 2 dagar. I motsats till undersökningsresultaten är läkare ibland pressade att skriva ut patienten då försäkringsbolagen eller sjukförsäkringen bara täcker 1 dag. Det borde understrykas att resultaten inte kan försummas då undersökningen utfördes efter att ha analyserat data från fler än 50,000 viktoperationer.

Patienten som vill viktopereras borde fundera på det och få information om återhämtningsperioden på sjukhuset innan man väljer ett särskilt ingrepp. Det är hans/hennes rättighet att få en optimal behandlingsplan. Ytterligare innebär sjukdomar relaterade till övervikt en större risk för komplikationer för överviktiga patienter särskilt för dem som har fetma i sin sjukdomshistoria.

När kommer jag att skrivas ut från sjukhuset?

Vanligtvis har bariatriska patienter problem med att anpassa sig till dietförändringar. Under första dagen tillåts de endast några klunkar vatten och under den andra dagen får man klara vätskor såsom vatten och lätt, koffeinfritt te. I vissa fall kan det framkalla uttorkning och andra problem associerade med det. De viktigaste faktorerna som visar att patienten är redo att åka hem är tillräcklig tillförsel av vatten, smärtkontroll och inga tecken på inflammation i blodet eller andra kroppsämnen.

Varför får man inte åka hem direkt efter operationen?

Vissa patienter ansöker om tidig utskrivning. Vid den här tidpunkten borde det framhävas att i så fall blir det inte någon medicinsk utrustning om något går fel och det finns alltid en möjlighet att något sådant händer. Patienten känner kanske inte någon komplikation i ett tidigt stadium, så det blir svårare att behandla det senare.