Gastric bypass og diabetes*

Velg emne:

• Definisjon av gastric bypass
• Hvordan kan gastric bypass hjelpe?
• Aminosyrer
• Studie: senkning av blodsukkernivå
• Fremskritt i medisinsk forskning

Leger og det medisinske miljøet hadde nylig en dybdediskusjon om effekten gastric bypass har på behandlingen av diabetes type 2. Samtidig har stadig flere leger og pasienter begynt å forhøre seg om denne prosessen.

Definisjon av gastric bypass

Gastric bypass operasjon er en effektiv vektreduksjonsbehandling for sterkt overvektige personer. Prosedyren begrenser matinntaket og opptaket av kalorier ved å minske størrelsen på magesekken og modifisere flyten av maten inn i tolvfingertarmen. Selv om det resulterende vekttapet kan virke mot diabetes, finner endokrinologer bedre blodsukkerkontroll og færre betydelige symptomer lenge før pasientene begynner å gå ned i vekt.  Opptil 80 % av pasientene melder om bedring av type 2-diabetes.

Hvordan kan gastric bypass lindre type 2-diabetes?

Hvordan virker fedmeoperasjon for pasienter med type 2-diabetes? Det er ingen klare svar på det ennå, men leger forsker stadig på dette. En nylig studie viste at 78 % av mer enn 600 pasienter ble fullstendig helbredet for diabetes etter prosedyren.

Så langt har gastric bypass operasjon vist seg å være mer effektiv enn operasjoner som bare «strammer» magesekken. Selv om det er trolig at blodsukkernivåene forminskes uansett hvilken vekttapsmetode man bruker, er forbedringen etter operasjon forbausende rask. Dette kan ha noe å gjøre med den omstrukturerte anatomien, men forskere er ikke sikre på om det forårsakes av GLP-1 hormonet, inhibering av faktor som stimulerer forekomsten av høyt blodsukker eller redusert kaloriinntak.

Nærmere blikk på aminosyrer

To forskere, sponset av Amerikanske diabetesforbund, har avslørt mulige spor som kan hjelpe til med å klargjøre hvorfor slankeoperasjoner forbedrer den medisinske tilstanden ved diabetes type 2.  I et tidligere studium fant forskere at et større sirkulerende antall partikkeltyper av aminosyrer (proteinenes byggeklosser) er forbundet med insulinresistanse og kardiovaskulære sykdommer. I en nyere undersøkelse meldte forskere at pasienter som får utført fedmeoperasjon har et betydelig lavere antall av de aminosyrene sirkulerende i sin organisme.

Studie: senkning av blodsukkernivå etter fedmeoperasjon

Undersøkelsen involverte 21 overvektige personer med diagnosen type 2-diabetes, der 10 av dem  gjennomgikk slankeoperasjon mens de andre gikk på en pulverdiett med 1000 kalorier om dagen. Alle personene gikk ned like mye i vekt, men de som fulgte dietten brukte en måned mer på å gjøre det og de hadde større mengde aminosyrer i organismen enn personene som tok slankeoperasjon. De erfarte betydelig nedgang i blodsukkernivået og kunne slutte å bruke diabetesmedisin helt innen en måned etter operasjonen, mens noen få personene på diett fortsatt måtte bruke medisiner til tross for at de mistet like mye vekt.

Utviklingen av diabetesbehandlingen forventes

Forskere bestemte seg for å konsentrere seg om virkningen av disse aminosyrene på diabetes i de neste studiene. De er optimistiske med hensyn til at deres tidligere oppdagelser kan føre til en utvikling av nye diabetesbehandlingsundersøkelser som kan være like effektive som fedmeoperasjoner. Dette er spesielt relevant fordi noen av pasientene med diabetes type 2 ikke kvalifiserer for denne prosedyren. I Europa tilbys denne operasjonen kun til mennesker med en kroppsmasseindeks (BMI) på minst 30. Amerikanske diabetesforbund anbefaler nå å vurdere slankeoperasjon som en løsning for pasienter med type 2-diabetes som har BMI over 35.

Selv om den tradisjonelle standarden for diabetesbehandling med diett, mosjon og medisiner fortsatt gjelder, kan vektoperasjoner være en spennende mulighet for overvektige personer med type 2-diabetes.