Gastric bypass: fördelar & nackdelar*

Välj ämne:

Växande problem med fetma

Fetma är ett vanligt hälsoproblem som ökar snabbt runt om i världen. Det är ett komplext problem som inkluderar biologiska, fysiska, psykologiska och sociala aspekter. I allmänna termer är fetma ett tillstånd när ens vikt når en viss nivå där den börjar påverka hälsan allvarligt och orsakar kroniska och slutligen livshotande sjukdomar. Övervikt är en välkänd riskfaktor för utveckling av hjärt-kärlsjukdomar, andningssvikt, diabetes mellitus, dyslipidemi, hypertoni, ledbesvär och cancer. Risken för dödsfall bland kvinnor med ett body mass index på 32 eller mer är dubbelt så hög än bland kvinnor som inte är överviktiga.

Vilka bör fundera på gastric bypass?

När konventionella metoder med dietrestriktioner och träningsprogram inte hjälper att uppnå en betydande långsiktig viktnedgång kan viktoperationer rekommenderas. När även moderna farmakologiska metoder inte ger önskade resultat kan kirurgi bidra till att uppnå vad som annars är ouppnåeligt. Bland de operationer för viktminskning som finns visar gastric bypassbäst resultat hittills. Det är en mest framgångsrik metod när det gäller att hjälpa patienter med svår fetma på grund av dess säkerhet, låg sjuklighet och låg dödlighet samt möjligheten att få en tillbakagång av allvarliga medicinska tillstånd relaterade till fetma.

En gastric bypass operation utförs normalt laparoskopiskt. En laparoskopisk gastric bypass är en tekniskt utmanande operation. Under operationen separeras den proximala magsäcken från den distala magen för att bilda en liten, restriktiv gastric påse. Gastric bypass förändrar hur maten smälts. Denna typ av kirurgi fungerar genom restriktion och malabsorption. Efter gastric bypass upplever patienter mättnadskänslan fortare, de äter därmed mindre måltider och går därför ned i vikt.

Fördelarna med gastric bypass

Nackdelarna med gastric bypass

Lösning på fetma

Överviktiga patienter utgör en unik del av befolkningen med viktiga anatomiska och fysiologiska problem som kan påverka operationsresultatet. Det är dock fortfarande möjligt att uppnå optimal hälsa efter gastric bypass. Gastric bypass minskar risken för dödlighet och kardiovaskulär dödlighet hos överviktiga patienter. Bariatrisk kirurgi följs av betydande och varaktig viktminskning och förknippas med gynnsamma metaboliska effekter långt utöver dem som uppnås genom livsstilsförändringar och farmakologisk behandling. Som ett resultat kan gastric bypass förbättra eller till och med bota diabetes mellitus, högt blodtryck, sömnapné och höga blodfetter.

Alla patienter bör noggrant kontrolleras före en operation och alla postoperativa patienter behöver en ständig övervakning av läkare för att titta efter andra potentiella problem.