Livsstilsendringer etter gastric bypass

Velg emne:

• Utdanning
• Kosthold
• Fysisk aktivitet
• Seksuell aktivitet
• Beslektede lidelser
• Medisinering

Overvekt og fedme er store globale helseproblemer. I dag finnes det et stort utvalg av tradisjonelle behandlinger for vekttap som lavenergi-dietter, ulike typer trening, atferdsterapi, farmakologisk behandling og andre metoder.

Dessverre pleier pasienter med alvorlig fedme å reagere dårlig på tradisjonelle dietter og treningsregimer, og resultatene er lite vellykket. Selv når pasienten viser første respons, er det sannsynlig at resultatet blir dårlig opprettholdt. Mange opplever noe vekttap i begynnelsen, mens de fleste klarer ikke å holde vekten nede på lengre sikt. I disse situasjonene er gastric bypass operasjonen veldig akseptabel løsning. Den er bærebjelken i kirurgisk behandling av fedme, og sammenlignet med konvensjonelle metoder for vekttap (f.eks. diett og trim), resulterer gastric bypass i betydelig og langvarig vekttap. Det er flere typer fedmeoperasjoner som utføres i hele verden i dag, inkludert gastroplastikk, gastric bandingsleeve gastrektomi, biliopankreatisk avledning, duodenal switch og Roux-en-y-anastomose.

Utdannelse

Man går ned i vekt etter en gastric bypass operasjon fordi størrelsen på magen blir redusert under operasjonen. Korttidsstudier (3 til 5 år) viser at en person mister 40% til 80% av overvekten etter en fedmeoperasjon, og langtidsstudier (>10-års oppfølging) viser at vekttapet etter operasjonen varierer fra 50% til 80%, avhengig av den kirurgiske teknikken som har blitt anvendt.

For å oppnå et bestemt mål er det uansett ikke nok å bare gjennomgå en operasjon. Det er derfor pasienter både før og etter operasjonen får omfattende undervisning i alt som gjelder selve operasjonen, mulige komplikasjoner, prognoser og resultater. De blir kjent med psykososiale problemer og de nødvendige pre- og postoperative atferdsendringene.

Kosthold

Den viktigste (og en nokså vanskelig) livsstilsendringen for pasientene er kosthold. Den nye anatomien av amge og tarm som har blitt opprettet av kirurgen, har blitt utformet for å ta imot bare små mengder mat. Det er grunnen til at pasienter må endre porsjonsstørrelsen på måltidene sine. Den nye magetarmkanalen krever også noen endringer i fordøyelsen og opptaket. Derfor burde måltidene være rike på fiber, vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer, og det anbefales å overvåke nivåer med jern, vitamin B12 og blodprosent regelmessig.

Fysisk aktivitet

I tillegg til anbefalte kostholdsendringer, burde trim bli en regelmessig rutine i pasientens liv etter operasjonen. Det hjelper med å gå ned i vekt og reduserer risikoen for koronar hjertesykdom, slagtype 2 diabeteshøyt blodtrykk og kreft i tykktarmen, noe som vanligvis følger fedme. Dessuten blir muskler og ledd skadet etter langvarig overvekt. Derfor burde fysioterapeuter undervise pasienter om hvor viktig det er å trene for et sunt hjerte, muskelstyrke og utholdenhet, og opplyse dem om hvilken type aktiviteter bør velges, hvor ofte skal de utføres og hvor intensive de burde være.

Seksuell aktivitet

Overvektige pasienter er ofte deprimerte på grunn av sin inaktivtet og diskriminasjon. Etter en fedmeoperasjon og vekttap gjenvinner man seksuell interesse og glede, og frekvensen øker. Etter operasjonen får man bedre seksuell tilfredsstillelse, og livstilfredsheten samt operasjonsresultatet blir automatisk bedre.

Tilleggslidelser

Fedme forbindes med dårlig helse og mange sykdommer. Fedmekirurgi har stor innvirkning på disse beslektede lidelsene. Selv et lite vekttap kan forbedre type 2 diabetes, dyslipidemi, høyt blodtrykk, leddsmerter og søvnapné og fører til bedre langvarig kontroll over disse tilstandene.

Medisinering

Forskningene viser at folk bruker mindre medisiner for å lindre tilleggslidelser etter en fedmeoperasjon. For eksempel rapporterte mennesker som tok medisiner for diabetes en reduksjon på 72%. Personer som led av depresjon merket også en betydelig reduksjon i bruk av medisiner på 50%. Medisinering ved andre beslektede tilstander som høyt blodtrykk, hyperlipidemi og artritt ble også langt mindre. En så stor reduksjon i bruk av medisiner for tilleggslidelser har en positiv effekt på budsjettet til enkeltpersoner, forsikringsselskaper og institusjoner.