Gastric bypass og risikoen for hjerteanfald*

Vælg emne:

Hjerte-karsygdomme er den ledende årsag til død og hjerteanfald, med fedme som ledende risikofaktor. Fedme og overvægt er allerede blevet et globalt og konstant voksende problem. Vægtreduktion er en vigtig, men besværlig opgave. Slankekur og motion kan hjælpe for nogle patienter, men ikke for andre. Personer som er svært overvægtige, med en BMI på over 30, har normalt brug for yderligere assistance for at opnå et succesfuldt vægttab. Gastric bypass, også kaldet ‘mave klips’ er den mest populære, effektive og langsigtede behandling af sygelig fedme og mange relaterede lidelser.

Gastric bypass teknik

Flere end 340.000 mavereduk-tionsoperationerudføres hvert år på verdensplan. Under indgrebet gør kirurgen maven mindre og forbinder den til den nedre del af tarmene hvor han laver et mindre hul som maden kan passere igennem. Den del som står for den største del af fordøjelsen og absorberinger forbipasseres sådan at en mindre mængde mad når ud i blodstrømmen. Efter en gastric bypass operation oplever patienten en tidligere mæthedsfornemmelse og spiser derfor mindre. Det resulterer i en reduceret dannelse af fedtvæv.

Sundhedsproblemer forårsaget af overvægt

Baseret udelukkende på vægt har overvægtige folk dobbelt så stor risiko for at udvikle hjerte-karsygdomme og død sammenlignet med normalvægtige folk, og hjertekarrelaterede risikofaktorer forøges i takt med forøgelse af vægten. Ydermere vides det at fedme ofte går hånd i hånd med stofskiftesyndrom, også kaldet insulinresistenssyndromet, hvilket er en fællesbetegnelse for en række uregelmæssigheder i metabolismen, blandt andet glukoseintolerancehyperinsulinæmidyslipidæmi og forhøjet blodtryk. Tydeligvis er store mængder cholesterol, triclycerider og abnorme mængder lipider og lipoproteiner tæt forbundet med tidlig og accelereret koronar aterosklerose hvilket forøger risikoen for koronar hjertesygdom og hjerteanfald, og abnorme koncentrationer forekommer oftere hos overvægtige personer. Vægtkontrol anses for at være en af de vigtiste opgaver i forbindelse med at reducere antallet af hjerte-karsygdomme hos overvægtige patienter.

Gastric bypass reducerer risikoen for hjertesygdomme

Behandling af fedme bør baseres på sagens alvorlighed samt patientens klagen. Gastric bypass er en relativt sikker operation selv for patienter med hjerte-karsygdomme. Faktisk har flere undersøgelser vist at gastric bypass reducerer risikoen for at patienter med hjerteproblemer får hjerteanfald i løbet af det første år efter indgrebet.

Når en person taber sig falder blodtrykket også, så vel som risikoen for hjertekarrelaterede komplikationer. Vægttab forbedrer også blodglukose koncentrationen og effekten af insulin, og reducerer serum triglycerider, lavdensitetslipoprotein og den overordnede kolesterol koncentration.

Gastric bypass forbedrer andre fedmerelaterede lidelser

Fedmeoperation resulterer ikke blot i et vedvarende vægttab, men forbedrer eller helbreder samtidig underliggende lidelser, her iblandt mellitus, forhøjet blodtryk, søvnapnø, venøs stasis i de nedre ekstremiteter, gastroøsofageal reflukssygdom, nefropati, venstre ventrikelhypertrofi, degenerativ ledsygdom og ikke-alkoholisk steatohepatitis hos langt de fleste sygeligt overvægtige patienter. Net effekten forøger livskvaliteten. Gennem disse effekter og muligvis andre uafhængige funktioner lader fedmekirurgi til at reducere risikoen for dødelige hjertekarrelaterede tilfælde.

Mulige komplikationer

Der er ingen tvivl om at fedmeoperation er et alvorligt kirurgisk indgreb som involverer en vis risiko. Postoperative komplikationer opstår i ca. 10% af alle tilfælde. De mest almindelige komplikationer er dyb venøs trombose, anastomotisk lækage, brok, blødninger i mavetarmkanalen og andet. Der kan også forekomme visse hjerterelaterede problemer hos patienter med hjerte-karsygdomme fordi deres hjerte må arbejde hårdere under operation eller stress.

Disse problemer kan opstå indenfor to dage efter operationen, derfor bør patienter med høj risiko overvåges ekstra nøje. Bortset fra det bør alle patienter efter operation, overvåges af læger, for andre potentielle problemer. Dog overskygges postoperative komplikationer sædvanligvis af de alvorlige sundhedsrisici som sygelig overvægt forårsager, ikke mindst fordi fedmeoperation fortsat bliver mere og mere sikkert.