Gastric bypass och hjärtinfarktrisk*

Välj ämne:

• Gastric bypass teknik
• Hälsoproblem på grund av fetma
• Gastric bypass och hjärtinfarkt
• Gastric bypass och andra sjukdomar
• Möjliga komplikationer

Kardiovaskulära sjukdomar är de vanligaste orsakerna för dödsfall och hjärtinfarkt, med fetma som en ledande riskfaktor. Fetma och övervikt har redan blivit ett globalt och ständigt växande problem. Viktminskning är en viktig, men ganska tuff uppgift. Diet och motion kan fungera för vissa patienter, medan det inte gör det för andra. Individer som är kraftigt överviktiga, med ett BMI över 30, behöver vanligtvis ytterligare hjälp för att gå ner i vikt mer framgångsrikt. Gastric bypass är den mest populära, effektiva och långvariga behandlingen för sjuklig fetma och många relaterade tillstånd.

Gastric bypass teknik

Mer än 340000 magsäcks- reducerande operationer utförs varje år i världen. Under operationen minskar kirurgen magsäcken och kopplar den till nedre delen av tunntarmen och skapar en liten öppning för maten att passera genom. Den del som ansvarar för det grundläggande steget i matsmältningen och absorption kringgås vilket leder till att en mindre mängd mat tas in i blodomloppet. efter en Gastric bypass upplever patienter tidigare mättnadskänsla och äter därmed mindre måltider. Som följd minskar bildningen av fettvävnad.

Hälsoproblem på grund av fetma

Endast på grund av vikt löper feta människor dubbelt så stor risk att utveckla hjärt-kärlsjukdomar och att dö jämfört med normalviktiga personer. Dessutom vet man att fetma ofta går hand i hand med metabolt syndrom, även känt som insulinresistenssyndrom som utgör en konstellation av metabola störningar som inkluderar glukosintolerans, hyperinsulinemi, dyslipidemi och högt blodtryck. Det är tydligt att höga halter av kolesterol, triglycerider och onormala halter av lipider och lipoproteiner är nära förknippade med tidig och accelererad koronar ateroskleros vilken ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och hjärtinfarkt och onormala halter förekommer oftare hos överviktiga personer. Viktkontroll anses vara en av de viktigaste uppgifterna för att minska den totala förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar hos överviktiga patienter.

Gastric bypass minskar risken för hjärtinfarkt

Behandling av fetma bör baseras på dess svårighetsgrad och klagomål från patienten. Gastric bypass är ett relativt säkert ingrepp, även för patienter som har hjärt-kärlsjukdom. Olika studier visar faktiskt att Gastric bypass minskar risken att drabbas av en hjärtinfarkt väsentligt hos patienter med hjärtsjukdomar under det första året efter operationen.

Allteftersom en person förlorar vikt, går också blodtrycket ner, liksom riskerna för kardiovaskulära komplikationer. Viktminskningen förbättrar även blodsockernivåer samt effekten av insulin och ger en minskning av serum-triglycerider, låg-densitet lipoproteiner och den totala kolesterolkoncentrationen.

Gastric bypass hjälper mot andra fetmarelaterade sjukdomar

Viktminskningskirurgi leder inte bara till varaktig viktminskning, den lindrar eller botar ofta bakomliggande sjukdomar inklusive diabetes mellitus, högt blodtryck, sömnapné, venös stas i nedre extremiteter, gastroesofageal refluxsjukdom, nefropati, vänsterkammarhypertrofi, degenerativ ledsjukdom, och alkoholfri steatohepatitis på majoriteten av sjukligt överviktiga patienter. Detta leder till ökad livskvalitet. Genom dessa effekter och eventuellt andra oberoende mekanismer tycks viktminskningskirurgi minska kardiovaskulära sjukdomar och dödlighet.

Möjliga komplikationer

Otvivelaktigt är viktminskningskirurgi ett allvarligt kirurgiskt ingrepp som innebär vissa risker. Postoperativa komplikationer förekommer i cirka 10 % av fallen. De vanligaste komplikationerna är djup ventrombos, anastomosläckage, interna bråck och gastrointestinal blödning bland andra. Det kan också uppstå vissa hjärtproblem hos patienter med hjärt- och kärlsjukdomar, eftersom hjärtat behöver arbeta extra hårt under en operation eller stress.

Dessa problem kan uppstå inom 2 dagar efter operationen, därför bör en noggrann uppföljning göras för patienter som löper större risk. Alla postoperativa patienter behöver alltså ständig övervakning av läkare för att kontrollera andra potentiella problem. Dock uppvägs de postoperativa komplikationerna vanligen av de allvarliga hälsoproblemen orsakade av sjuklig fetma, särskilt med tanke på viktkirurgins alltmer moderna och säkra metoder.