Gastric bypass og risiko for hjerteinfarkt*

Velg emne:

• Gastric bypass operasjon
• Fedmerelaterte helseplager
• Gastric bypass reduserer risikoen for hjertesykdommer
• Gastric bypass bidrar til forbedring av andre lidelser
• Mulige komplikasjoner

Hjerte- og karsykdommer er den fremste årsaken til død og hjerteinfarkt, mens fedme er den største risikofaktor for den sistenevnte. Fedme og overvekt har allerede blitt et stadig økende og globalt problem. Vektreduksjon er en viktig, men ganske vanskelig oppgave. Kosthold og mosjon kan fungere for noen pasienter, men ikke for andre. De som er overvektige, og har en kroppsmasseindeks på over 30, trenger som regel ekstra hjelp for å oppnå et vellykket vekttap. Gastric bypass, også kalt «stomach-stapling» på engelsk, er den mest populære, effektive og langtidsvirkende behandlingen for sykelig overvekt og mange relaterte sykdommer.

Gastric bypass operasjon

Hvert år utføres det mer enn 340 000 slankeoperasjoner verden rundt. Under inngrepet reduserer kirurg magesekken og fester den til den nedre delen av tynntarmen, og lager bare en liten åpning som maten kan passere. Området som står for størstedelen av fordøyelsen og absorpsjonen forbigås, noe som fører til at mindre mengder mat tas opp i blodet. Etter en gastric bypass operasjon opplever pasienten en tidligere metthetsfølelse og spiser dermed mindre porsjoner. Dette resulterer i at det dannes mindre fettvev.

Overvektsrelaterte helseplager

Basert på vekt alene har overvektige mennesker dobbelt så stor risiko for utvikling av hjerte- og karsykdommer og tidlig død sammenlignet med normalvektige mennesker, og forekomst av risikofaktorer for hjerte-og karsykdommer øker i takt med vektøkning. Videre er det kjent at fedme ofte fører til metabolsk syndrom, også kjent som insulinresistens syndrom, som er en fellesbetegnelse for en samling metabolske abnormaliteter, inkludert glukoseintoleranse, hyperinsulinemi, dyslipidemi og hypertensjon. Det er tydelig at høyt kolesterol, høyt triglyseridnivå og unormale konsentrasjoner av lipider og lipoproteiner er nært forbundet med tidlig og akselerert koronar aterosklerose, som øker risikoen for koronar hjertesykdom og hjerteinfarkt, og unormale konsentrasjoner forekommer oftere hos overvektige mennesker. Vektkontroll regnes som en av de viktigste oppgavene for å redusere den totale forekomsten av hjerte- og karsykdommer blant overvektige pasienter.

Gastric bypass reduserer risikoen for hjertesykdommer

Behandling av fedme bør baseres på alvorlighetsgraden samt pasientens plager. Gastrisk bypass er en relativ trygg operasjon, selv for pasienter som har hjerte- og karsykdommer. Faktisk viser flere studier at gastric bypass i betydelig grad reduserer risikoen for forekomst av hjerteinfarkt blant pasienter med hjertesykdommer i det første året etter operasjonen.

Når en person går ned i vekt, reduseres blodtrykket samt risiko for kardiovaskulære komplikasjoner. Vektreduksjon forbedrer også konsentrasjonen av fastende blodsukker og virkning av insulin, og reduserer konsentrasjonen av serumtriglyserider, lav densitet lipoproteiner og totalkolesterol.

As a person loses weight, blood pressure goes down as well as the risks of cardiovascular complications. The reduction of weight also improves fasting blood glucose concentrations and the action of insulinand reduced serum triglycerides, low density lipoprotein and total cholesterol concentrations.

Gastric bypass bidrar til forbedring av andre fedmerelaterte lidelser

Fedmeoperasjon fører ikke bare til vedvarende vekttap, men forbedrer eller helbreder også ofte underliggende lidelser, inkludert diabetes mellitus, hypertensjon, søvnapné, stase av underekstremitetene, gastroøsofageal reflukssykdom, nefropati, venstre ventrikkelhypertrofi, degenerativ leddsykdom og ikke-alkoholisk steatohepatitt, hos de fleste pasienter med sykelig overvekt. Den viktigste effekten er økt livskvalitet. Med disse effektene og muligens andre uavhengige mekanismer, ser det ut til at bariatrisk kirurgi reduserer tilfeller av kardiovaskulære sykdommer og dødsfall.

Mulige komplikasjoner

Det er ingen tvil om at fedmeoperasjon er et alvorlig kirurgisk inngrep, som innebærer en viss risiko. Postoperative komplikasjoner forekommer i ca. 10 % av tilfellene. De vanligste komplikasjonene er blant annet dyp venetrombose, anastomotiske lekkasjer, brokker og gastrointestinal blødning. Det kan også forekomme visse hjerterelaterte problemer hos pasienter med hjerte- og karsykdommer fordi hjertene til pasientene må jobbe hardere under operasjon eller stress.

Disse problemene kan oppstå innen to dager etter operasjonen, så pasienter med økt risiko må overvåkes ekstra nøye. Ellers må alle postoperative pasienter overvåkes kontinuerlig av lege for andre potensielle bivirkninger. Imidlertid blir postoperative komplikasjoner ofte overskygget av de alvorlige helsemessige komplikasjonene som sykelig overvekt forårsaker, spesielt når man vurderer de mest moderne og stadig sikrere bariatriske operasjonene.